Digidexo.com

Individuelle Health Care retningslinjer for høyde og vekt

De fleste helseinstitusjoner bruker en skala kalt Body Mass Index for å få en følelse av en persons høyde og vekt proporsjoner. BMI er et verktøy som brukes for å måle om en person er i en tilstand av å være overvektig eller undervektig, spesielt i referanse til kroppsfett.

Voksne

I gjennomsnitt var høyere du er, jo mer vekt du er i stand til å bære på en sunn måte. En skala levert av Department of Health and Human Services viser noen eksempler. Den sunn vekt for en person som er 5 meter, 3 tommer høy er mye mindre enn sunn vekt for noen som er 6 meter høy.

Barn og tenåringer

BMI for barn og tenåringer er beregnet forskjellig i forhold til det faktum at kroppen fett endrer seg med alderen, og det faktum at gutter og jenter har ulike kroppsfett prosenter.

Alder

Etter hvert som du blir eldre, retningslinjer for en sunn vekt er litt annerledes, tar hensyn til at eldre mennesker har mer kroppsfett (generelt) enn yngre mennesker.

Kjønn

På samme BMI, vil kvinner ofte har mer kroppsfett enn menn. Dette er en av grunnene til at det er viktig å få helsevurderinger som tar hensyn til mer enn bare høyde og vekt.

Andre faktorer

BMI er ikke et diagnostisk verktøy. For å finne ut om en person er faktisk i fare, kan helsepersonell også se på skinfold tykkelse målinger og vurdere kosthold, mosjon og genetiske arv.