Digidexo.com

Vanlige kjennetegn ved alle levende organismer

Alle levende organismer dele egenskaper som bidrar til å definere hva livet er. Tatt sammen, kan egenskapene ses som faktorer som sørger for overlevelsen til individet organisme og for overlevelse av arten.

Identifikasjon

Ifølge cartage.org, levende organismer har disse egenskaper til felles: organisering, homeostase tilpasning, reproduksjon og arvelighet, vekst og utvikling, energi oppkjøp og slipp, deteksjon og respons på stimuli og interaksjoner.

Effekter

En av effektene av disse fellestrekkene er vekst. Organismer vokser og utvikler seg når materiale blir inkorporert i det levende vev.

Tilpasning

Organismer tilpasser seg omgivelsene for å overleve. Når miljøet endres, fysiske egenskaper og mestringsstrategier av en art endre så vel.

Homeostase

Levende organismer er i stand til å regulere sine interne miljø for å opprettholde en rekke forhold innen hvilke interne prosesser kan fungere. De er i stand til å regulere slike faktorer som kroppstemperaturen, konsentrasjonen av vann og oksygennivåer.

Reproduksjon

Det finnes to typer av reproduksjon: aseksuelle og seksuelle. I aseksuell reproduksjon av en del av organismen som skiller å danne en separat organisme; i tilfelle av en encellet organisme, skiller cellen, noe som resulterer i to mindre individer som deretter vokse til full størrelse. Seksuell reproduksjon krever at et egg og enten pollen eller sperm kommer sammen for å danne en ny organisme.