Digidexo.com

Hvorfor Do Hanner har en høyere HCT enn hunnene?

Hanner har en høyere hematokritt, eller HCT, enn kvinner fordi kvinner mister blod regelmessig gjennom menstruasjon, ifølge American Association of nyrepasienter. Mannlige hormoner også stimulere til økt produksjon av røde blodceller fra benmargen.

Normale verdier

Hematokritt er volumet av røde blodlegemer i blodet. Normale voksne verdier av hemoglobin varierer fra 36 prosent til 51 prosent. Menn bør ha nivåer på minst 42 prosent, og kvinner bør ha nivåer på minst 36 prosent.

Anemi

Anemi er definert som et unormalt lavt nivå av hematokrit eller hemoglobin, som er et mål for den oksygenbærende kapasitet i røde blodceller. Anemi er knyttet til forhold som overdreven blodtap, lave jernnivåer og blod marg eller hormonelle problemer.

Høyere nivåer

Dehydrering kan midlertidig øke høyere hematokritnivåer grunn av lavere væskevolum. Økninger i hematokrit kan også oppstå hvis benmargen produserer flere røde celler som svar på dårlig oksygene stammer fra lungeproblemer.