Digidexo.com

Joint Commission & Laboratory Standards

Jcaho står for felles kommisjon om akkreditering av helsetjenester organisasjoner, kjent ofte som felles kommisjon. Det er et uavhengig organ som sertifiserer ytelsesstandarder av helsetilbudet. Organisasjonen gir retningslinjer for laboratorie standarder.

Sikkerhets Mål

Felles kommisjon etablert et nasjonalt akkrediteringsprogram for laboratorier. Målene fokus på pasientsikkerhet og gjelder fra 1. januar vil 2011. Laboratorie tjenesteleverandører må bruke et minimum av to pasient identifikatorer, da de gir tjenester. I tillegg må tilbydere rapporterer kritiske resultater på en riktig måte. Laboratorium tjenesteytere er også ansvarlig for å redusere helserisiko for pasientene ved å følge Center for Disease Control retningslinjer håndhygiene.

Proficiency Testing

Kommisjonen krever laboratorium for å gi dokumentasjon attesterer til innmelding i egnethetsprøving. Dokumentasjonen skal leveres i november og desember i inneværende år, slik at verifisering av påmelding kan verifiseres for det kommende året. Kommisjonen krever laboratorier for å opprettholde vellykket forestilling.

Compliance

Kommisjonen vil ikke gi akkreditering til laboratorier, når det er indikert gjennom undersøkelsen at de ikke klarte å være kompatibel med en eller flere standarder. Laboratorier som ikke klarer å være kompatibel under undersøkelsen vil bli pålagt å sende en akseptabel Evidence of Standards Compliance Rapporter innen 45 dager etter funn.