Digidexo.com

Vanlige medisinske tilstander hos barn i dag

Barn står overfor et stadig økende byrden av stress og press i skolen, økt bruk av antibiotika og minimal gratis spilletid. Foreldre og lærere lurer på om det er en toll på deres helse basert på de vanligste medisinske tilstander barn står overfor daglig.

Astma

En økning i forurensning synes å være knyttet til et økt antall barn med diagnosen astma, ifølge Medical News Today.

Depresjon

Depresjon er den mest kostbare medisinske tilstand å behandle hos barn, ifølge Medical News Today. Det koster ca $ 8.9 milliarder i 2006.

Common Cold

Den snufser, hoste og feber har vært årsaken til mange tapte arbeidsdager på skolen. Som fortsatt er like sant i dag som det har i det siste.

Fedme

Mest alarmerende er økningen i fedme hos barn, med tilhørende spørsmål om diabetes og hjerteproblemer. Denne medisinske tilstanden har økt eksponentielt i nyere tid.

Selv Injury

Ifølge Mayo Clinic, er selv cutting bli et mer vanlig problem. Dette synes å være relatert til barn som trenger en metode for å frigjøre spenninger og kan være relatert til impuls kontroll problemer.