Digidexo.com

Effekten av røyking på HDL og LDL kolesterol

Skjønt kolesterol, et fettstoff i kroppen, som er nødvendig for celledannelse og andre viktige prosesser, for mye kan føre til hjertesykdom. Dessverre, kan en kombinasjon av for mye kolesterol og røyking være dødelig.

Betydning

For mye kolesterol er dårlig fordi det bygger seg opp i blodårene dine og blokkerer riktig mengde blod og oksygen fra å nå ditt hjerte. Det er to typer av kolesterol: LDL og HDL.

Funksjon

LDL, eller lav tetthet lipoprotein, er typen av kolesterol som kan bygge seg opp og forårsake hjertesykdom. Hvis du røyker, kan dette bidra til en heving av dine nivåer av LDL.

HDL

HDL, eller HDL, er typen av kolesterol som bidrar til å ta dårlig kolesterol tilbake til leveren for behandling. Røyking er opphevende fordi det faktisk senker dine nivåer av HDL.

Advarsel

Mange ganger hjertesykdom vil streiken uventet siden det ikke er noen symptomer på kolesterol buildup i arteriene.

Forebygging / løsning

Siden røyking dobler sjansene for hjertesykdom, hvis du slutte å røyke, senker du risikoen betraktelig som dine HDL nivå vil stige og LDL nivåer vil falle.