Digidexo.com

Teikne SSI funksjonshemming fordeler fra ektefelle

Teikne SSI funksjonshemming fordeler fra ektefelle


The Social Security Administration (SSA) tilbyr Supplemental Security Income (SSI) til visse lav inntekt enkeltpersoner, inkludert eldre og funksjonshemmede. SSA vil betale SSI til lav inntekt ektefeller i visse tilfeller av dødsfall eller uførhet. Hvis du var gift med noen i minst 10 år så fikk skilt, kan du være i stand til å samle SSI fra sin rekord.

Teikne SSI funksjonshemming fordeler fra ektefelle

•  Vurdere om du er kvalifisert for SSI etter ektefeller eller etterlatte fordeler. Du kan gjøre dette ved hjelp SSA Benefit Kvalifikasjon Screening Tool (BEST) tilgjengelig på SSA hjemmeside.

Samle dokumenter som er nødvendige for å fullføre programmet. Du må ta med en dødsattest for din ektefelle eller tidligere ektefelle (hvis ektefelle eller tidligere ektefelle er død), Social Security-nummer, fødselsattest, vigselsattest eller skilsmissepapirene, og personnumre for eventuelle avhengige barn. Du bør søke så snart som mulig, siden ytelsene utbetales fra og med den dato søknaden, ikke datoen for død eller uførhet.

Søk om ektefellepensjon eller etterlattepensjon på ditt lokale SSA kontoret. Du kan også fylle ut en søknad via telefon ved å ringe ditt lokale SSA kontoret.