Digidexo.com

Hva er de ulike former for demens?

Selv vanligvis oppfattes som en særegen lidelse, er demens ikke en eneste spesifikk sykdom. I stedet henviser beskrivende begrepet til flere forhold som forårsaker hjernen til å endre, utløsende en rekke symptomer som kan ha negativ innvirkning en persons evne til å utføre vanlige oppgaver. Videre, mens noen former for demens blitt stadig mer ødeleggende, andre typer er mulig å behandle og selv reversible.

Funksjoner

Det finnes en rekke symptomer som hjelper indikere tilstedeværelse av demens. For eksempel lider ikke klarer å fullføre oppgaver som krever mental årvåkenhet eller nøyaktighet, for eksempel løse problemer og utføre dagligdagse aktiviteter som kjøring og få kledd. Personer med demens kan også være ute av stand til å kontrollere sine følelser og har personlighetsforandringer, hallusinasjoner eller atferdsmessige problemer som agitasjon. Helsearbeiderne bare diagnostisere demens når det ikke er tap av bevissthet og minst to hjernefunksjoner - for eksempel språk og persepsjon - er svekket.

Typer

Ifølge USAs National Institute of nevrologiske lidelser og hjerneslag, de forskjellige typer demens faller inn under flere kategorier. For eksempel er kortikal demens knyttet til skader i hjernens cortex, noe som fører til problemer med språk, hukommelse, sosialisering og tenkning; subkortikal demens assosiert med skade i hjernen under cortex, produserer problemer med følelser, hukommelse og bevegelse; progressiv demens blir gradvis verre og sakte reduserer kognitive ferdigheter; primære demens forårsaket av annen sykdom; og sekundære demens resultater fra en fysisk skade eller sykdom.

Progressive dementias

Velkjente progressive demens som vokser verre ettersom tiden går inkluderer Alzheimers sykdom, som oppstår når hjernecellene, eller nevroner, er langsomt ødelagt over en periode på sju til 10 år; Frontotemporal demens forårsaket av svekkede nervecellene i hjernen frontal og temporallappene; Lewy legeme demens, som skyldes unormal protein klynger i hjernen; og Vaskulær demens som følge av hjerneskade på grunn av til funksjonsfeil arterier. Alzheimers sykdom, den vanligste typen demens, slår 10 prosent av amerikanerne som er eldre enn 65 år og nesten 50 prosent av eldre som er eldre enn 85 år.

Reversible dementias

Ved den motsatte ende av spekteret fra progressive demenser er de varianter som er reversible ved behandling. Slike demens oppstår gjerne etter hendelser som anoksi (når organer er fratatt oksygen, for eksempel under et astmaanfall og kvelning), dehydrering og feilernæring, infeksjoner og immunitetsproblemer, og forgiftninger.

Demens-relaterte lidelser

Mange medisinske tilstander gi symptomer på demens, så vel som Huntingtons sykdom, en arvelig sykdom som fører til hjernen og ryggmargen nerveceller å degenerere; HIV (human immunodeficiency virus), som ødelegger hjerneceller når den fremføres mot AIDS; og demens Pugilistica stammer fra gjentatte traumer mot hodet. Visse tilstander som negativt påvirke bevegelsen, inkludert Parkinsons sykdom, er også knyttet til demenssymptomer.