Digidexo.com

Kalsitonin Hormone

Den calcitonin hormonet blir produsert av cellene i skjoldbruskkjertelen. Calcitonin er involvert i kontrollen av metabolisme av kalsium og fosfor og arbeider i forbindelse med parathyroid hormon. Calcitonin er produsert som et større protein som må aktiveres av enzymer.

Diagnostisk

Forhøyede nivåer av kalsitonin kan indikere former for kreft. Prat og kolleger i en 2008 artikkel i tidsskriftet "leukemi og lymfom" viste at pro-calcitonin heves hos pasienter med bakteriell infeksjon. Videre Schuetz og kolleger i en 2010 artikkel i tidsskriftet "Expert Review of Anti-Infeksiøs Therapy" viste at pro-calcitonin var nyttig for å bestemme hvilke pasienter som bør få antibiotika.

Effekter

Calcitonin hormon senker kalsium i blodet ved å stimulere cellene i benet for å lagre den, mens parathyreoideahormon stimulerer ben for å frigjøre kalsium.

Terapi

Calcitonin er for tiden blir studert for anvendelse i forebygge brudd hos kvinner med osteoporose grunnet sin evne til å forårsake ben til å lagre kalsium. Denne forskningen følger arbeidet gjort på slutten av 1990-tallet; spesielt, i en artikkel publisert i tidsskriftet "Oncology Reports" i 1998, rapporterte Sekine og Takami at kalsitonin i kombinasjon med pamidronat kunne kontrollere høyt kalsiumnivå. Forfatterne viser også at denne behandlingen kan redusere smerte forårsaket av kreft som hadde spredd seg til skjelettet.