Digidexo.com

Alkoholmisbruk forebyggende programmer

Alkoholmisbruk forebyggende programmer


Forstå effektene og konsekvensene av å drikke alkohol hjelper tenåringer ta bedre beslutninger og forhindrer dem fra å engasjere seg i utrygge atferd. National Night Out og tør hjelp skoleelever forstår og respekterer polititjenestemenn. Bears Against Drugs er en alkohol misbruk forebyggende program som kan bli sponset av ideelle organisasjoner eller kirker. Forebyggende programmer Alkoholmisbruk bidra til å holde elevene alkoholfritt.

For smart å starte

For smart å starte er en US Department of Health and Human Services rus og psykiske helse Services Administration, eller SAMHSA, initiativ for å hindre tenåringer og små barn fra å drikke alkohol. SAMHSA kompilerer databaser over statistikk om mindreårige drikker. Den mest betydningsfulle funn om tidlig debut av mindreårige drikker er at en eller begge foreldrene vet at barnet drikker; noen foreldre selv introdusere ungdom til sin første drink. SAMHSA har foreldre som er ansvarlige for barnas mindreårige drikker.

SAMHSA organiserer årlige National Night Out møter over hele USA for å minne skole-alder barn om farene ved mindreårige drikker. Den SAMHSA nettside har all informasjon foreldrene eller barna trenger å vite om alternativer til mindreårige drikker. Den Too smart å starte nettside lærer effekten av å drikke alkohol og konsekvensene, og det med spill, gåter og quizer som viser effektene av alkohol på barnets kropp og atferd.

DARE

Drug Abuse Resistance Education, eller tør, natural millioner av skolebarn i 75 prosent av klasserom i USA. Faktisk, i mer enn 43 land rundt om i verden, tør politifolk lære barn å unngå alkohol, narkotika, gjenger og vold. Politimannen lærer leksjoner i å motstå gruppepress og verdien av konstruktiv atferd fri for alkohol og vold.

DARE er også en ideell organisasjon som støtter politifolk, utvikler og evaluerer DARE leksjoner, gir befalsutdanning og utdanningsmateriell, og skaper nasjonal bevissthet. DARE politifolk som er kvalifisert til å svare på elevenes spørsmål om alkohol og kriminalitet. De tør offiserer bruke minst 80 timer i barns utvikling, klasseledelse og undervisning teknikk klasser. DARE gir barn muligheten til å gjenkjenne subtile og utilslørt press som fører dem til å lyve, prøve alkohol og ulovlige aktiviteter, og vise interesse i gjenger. DARE hjelper unge mennesker forstår politiets rolle og åpner kommunikasjon. De tør politifolk også undersøke alkohol og stoffmisbruk, barnemishandling og alle gjengaktivitet.

BAD

Bears Against Drugs, eller dårlig, er for barnehage gjennom 12. klasse elever og kan bli sponset av skoler, lokale ideelle organisasjoner eller kirker. DÅRLIGE program utdanner barn om fremmede, respekt for seg selv og andre, disiplin og betydningen av eksamen fra videregående skole. BAD lærer om setebelter, kollisjonsputer og promillekjøring. Det hjelper foreldre gjenkjenne tegn på rusmisbruk.

BAD gir fargebøker til unge studenter; skoen strenger, IDer og herskere til eldre elever; og bære klistremerker til foreldre for å minne barn og foreldre til ikke å misbruke alkohol.