Digidexo.com

Forsikring for metadonbehandling

Forsikring for metadonbehandling


Hvis du eller en du er glad man søker metadonbehandling, du sannsynligvis har spørsmål knyttet til forsikring. Du kan lure på om en helse-forsikring tilbyr dekning for metadonbehandling.

Historie

Historisk sett har helseforsikring politikk plassert betydelige begrensninger på omfanget av dekningen for rusmiddelspørsmål, blant annet for metadonbehandling.

Cap

En typisk helse forsikring vil plassere et tak på hvor mye penger som vil bli utbetalt for rusbehandling, inkludert metadon, i løpet av et gitt år.

Innleggelse

Selv om metadonbehandling er gjort tilgjengelig på både poliklinisk og døgnopphold i institusjon, et flertall av forsikringer krever at denne behandlingen gis på en innleggelse grunnlag for dekning.

Time Frame

Lengden på innleggelse metadonbehandling skiller seg fra politikken til politikk - fra en fem-dagers periode opp til 28 dager for en hel løpet av rusbehandling.

Co-Pay

Den typiske helse-forsikring krever en co-betaling av forsikringstakeren for metadonbehandling. Den typiske co-pay forplikter forsikringstakeren å betale 20 prosent av kostnadene for behandling opp til et visst beløp, som varierer fra politikken til politikk.