Digidexo.com

Hvorfor er glukose oksidert?

Glukose er kroppens primære energikilde, men det er bare et drivstoff. Cellene i kroppen kjøres på et molekyl som kalles ATP (adenosin trifosfat), og prosessen med å lage ATP krever glukose til å bli oksydert.

Bakgrunn

Gjennom en prosess som kalles celleåndingen, energien låst innenfor kjemiske bindinger av glukose slippes. Det er da utnyttet av kroppen din for å produsere ATP. Glukose blir oksydert i løpet av denne prosessen.

Viktig

Mange reaksjoner forekommer i løpet av cellulær respirasjon prosessen. Mens alle disse reaksjoner er viktige, er oksidasjon prinsippet reaksjon som driver produksjon av ATP.

Definisjon

Et stoff som blir oksydert når, i ferd med å kommunisere med et annet stoff, mister det ene eller flere av sine elektroner.

Effekter

Som elektronene fra visse molekyler komme videre fra ett molekyl til den neste i sluttfasen av cellulær respirasjon, genererer prosessen energi som kroppens celler bruker for å produsere 34 molekyler av ATP for hvert molekyl av glukose metabolisert.

Fordeler

Kroppen din er ikke i stand til å produsere tilsvarende mengder ATP i fravær av en kjede av oksidasjon som finner sted under den siste fasen av cellulær respirasjon.