Digidexo.com

Er Influensa Virus Airborne?

En av de mange måtene influensavirus kan spres er ved å inhalere luftbårne dråper fra hoster og nyser. En vanlig måte å forebygge smitte er å bo tre meter eller mer vekk fra en smittet person.

Influensa

Influensavirus er en smittsom virusinfeksjon som påvirker luftveiene område av nese, svelg, bronkier og lunger. De to vanligste typene av influensavirus er typer A og B.

Airborne

Den vanligste måten å spre influensavirus er tenkt å være gjennom dråper overføres til luft fra nese og hals.

Infeksjon

De viktigste former for influensa er gjennomført og mutere innenfor dyr som fugler, griser, mennesker og hester. Influensa er tenkt å bli spredt når dyr hoste og nys i umiddelbar nærhet til hverandre. Det fungerer på samme måte med mennesker, med den ekstra rynke som mennesker også snakke (og spytte) til hverandre i umiddelbar nærhet.

Study

En studie fra 2009 West Virginia University målte partikler i luften i en legevakt i løpet av 2008 influensasesongen. Studien målte stasjonære og bevegelige partikler på sykehuset, som konkluderer med at smittsomme partikler som er små nok til å invadere luftveiene forble i luften for en lengre periode.

Forhold

Den beste miljø for influensavirus å spre er kjøligere temperaturer med lave fuktighetsnivåer som tillater at viruset å være levedyktig i luften i lengre tid.