Digidexo.com

Resept merkekrav

Resept merkekrav


Prosessen med forskrivning, utlevering og bruk av medisiner etterlater lite rom for medisinske feil når helsen til forbrukeren står på spill. Dette, kombinert med behovet for å holde oversikt over medisiner forsyninger, kreves et system for å bli satt på plass. Resept merkekrav er satt opp for å redusere sannsynligheten for medisinske feil, samt å gi forbrukerne nødvendig informasjon om medisiner på markedet.

Formål

Helseinformasjon som presenteres av medisinske fagfolk er ofte komplisert og vanskelig for forbrukerne å forstå. Reseptbelagte krav til merking ble satt på plass for å bedre sikre forbrukernes sikkerhet og forhindre uautorisert produksjon og distribusjon av legemidler. Disse bestemmelsene er ment å sørge for enkel tilgang til reseptbelagte informasjon ved å forenkle narkotika etiketter og bruksinstruksjoner. Gjeldende lovgivningsmessige tiltak arbeide for å redusere ulovlige distribusjonskanaler ved å kreve standardiserte pakkeprosesser og tillater kun autoriserte fagfolk til å distribuere dem.

Identifikasjon

Federal Food, Drug and Cosmetic Act av 1938 satt opp tildelte klassifikasjoner for ulike legemiddelklasser. Reseptbelagte legemidler ble tildelt sin egen klassifisering som holdt spesifikke krav til distribusjon og bruk. Krav til emballasje utpeke hva slags informasjon skal vises på etiketten. Noen medisiner utlevert til pasienter må liste apoteket navn og adresse, dato for resepten, navnet på den forskriver, navnet på pasienten, og resepten serienummeret på pakningen. Også oppført er en føderal advarsel forbyr alle typer narkotika overføring, noe som betyr at bare den personen det var foreskrevet for er tillatt å bruke den.

Krav

Som av 1998 ble Prescription Drug markedsføringsloven instated å bistå forbrukere og fagfolk med sikker håndtering av legemidler. Denne loven krevde navnet på stoffet, doseringsmengder, mulige bivirkninger og doseringsanvisningen for å være tydelig oppført på etiketten. Av 2006 ble tilleggsbestemmelser satt på plass av US Food and Drug Administration (FDA) som krever medisiner for å bli utlevert med pakningsvedlegg. Innlegg består enkle å lese instruksjonene som understreker den viktigste informasjonen om medisinering.

Funksjoner

De oppdaterte avsetninger i 2006 gjorde det mulig for FDA til å integrere de nye resept merkekrav i deres e-helse initiativer prosjekt. E-helsetiltak prosjekt opprettet et elektronisk arkiv av poster som viser alle reseptbelagte medisiner så vel som deres tildelte bruksområder. Denne informasjonen er nå tilgjengelig gjennom elektroniske forskrivnings verktøyene som brukes av leger, sykehus og apotek. Forbrukere kan også få informasjon medisiner på nettet gjennom National Library of Medicine database. Den elektroniske arkiv er en up-to-date databasen av nåværende og nye medisiner blir foreskrevet i USA

Ytterligere tiltak

Som i begynnelsen av 2008, American Society of konsulent Farmasøyter Foundation og American Foundation for the Blind satt sammen retningslinjer for resept merkekrav for å gi synshemmede befolkningen med samme beskyttelse som de som ikke er synshemmede. Disse retningslinjene gir konkrete direktiver for farmasøyter om hvordan du kan forberede viktig informasjon merking for de som er svaksynte. Det finnes også ressurser notering hvilke typer hjelpemidler og tjenester tilgjengelig for å hjelpe de med synshemning tilgang legemiddelinformasjon.