Digidexo.com

Hvordan beregne RQ Verdi

Hvordan beregne RQ Verdi


Den respiratoriske kvotient, eller RQ er en vilkårlig verdi som brukes i basale metabolske hastighet beregninger som måler karbondioksidet produksjon. Karbondioksidet produksjonen må beregnes sammen med oksygenforbruk for å oppnå en RQ verdi. Begge verdier må gis i samme enheter for forholdet å være korrekt. Karbohydrater, for eksempel, har et RQ verdi på 1, noe som betyr at forholdet RQ er balansert når det blir metabolisert.

Hvordan beregne RQ Verdi

Kontroller at karbondioksid produksjon og oksygenforbruk verdier er i de samme enhetene. Hvis karbondioksid produksjon er gitt som centimeter i terninger og oksygenforbruk er gitt som meter i terninger, deretter oksygenforbruk verdi ville bli multiplisert med 1 million for å konvertere den til centimeter cubed.

•  Skriv ned verdien for karbondioksid produksjon dividert med oksygenforbruk. Hvis begge verdiene er i meter cubed og er 10 og 5 henholdsvis, og deretter skrive ned 10/5.

•  Del karbondioksid produksjonen av oksygenforbruk for å beregne den respiratoriske kvotient verdi. Dersom beregningen er 10/5, deretter verdien av RQ ville være to.