Digidexo.com

Hva kan det menneskelige øret Hør?

Hva kan det menneskelige øret Hør?


Lydvibrasjoner reise i bølger som kan måles basert på intensitet og frekvens. Effektiviteten av vår følelse av hørsel er beskrevet av lydstyrke og tone av lyder.

Lydbølger

Høres forplanter seg gjennom luften til det indre øret. Vibrasjonene er konvertert til elektrisk energi. Nervene i det indre øret sende disse elektriske signaler til hjernen.

Avgi lyd

Utvalget av hørbare lyder er fra terskelen av å høre til smertegrensen, dvs. den roligste lydene du kan høre til den sterkeste lyden du kan tåle. Den ytre og mellomøret kan forsterke lav intensitet lyder og beskytte øret mot svært høye lyder ved å redusere sensoriske respons.

Sound Intensity

Lydstyrken, eller intensitet, av lyder måles i desibel (dB). Et stille lyd, som en hvisken, måler ca 20 dB. Høy musikk på en rockekonsert måler 80-120 dB. En jetmotor kan måle så høyt som 180 dB.

Tone

Banen, eller tone, lyd beskriver hvor høyt eller lavt en lyd er, og måles i Hertz (Hz). Lave toner, for eksempel lave toner spilles på en bass, måler mellom 50-60 Hz. Skingrende lyder kan måle mer enn 10 000 Hz. Mennesker kan høre toner mellom 20-20,000 Hz. Utvalget for talen er 300-5000 Hz. (1)