Digidexo.com

Syke effektene av luftforurensning

Luftforurensning fører til en rekke negative effekter inkludert astma, øvre og nedre luftveissykdom, hodepine, generell svakhet og øyeinfeksjoner.

Astma

Astmasyke kan oppleve flere bluss-ups når luftforurensning nivåer er forhøyet, spesielt hvis den spesifikke allergen som utløser astma symptomer er til stede.

Åndedretts Sykdom

Folk gjør flere besøk til primære omsorg leger i rush forurensning dager på grunn av pustevansker. Personer som er følsomme for forurensing kan føle som om de utvikler en viral sykdom, når det faktisk er de opplever en negativ reaksjon på forurensning.

Hodepine

Hodepine er langt mer utbredt når luftforurensning nivåene er høyere. Dette er også på grunn av følsomhet for forurensningen.

Andre effekter

Uspesifikke symptomer inkludert slapphet og sykdomsfølelse kan tilskrives luftforurensning. Svevestøv kan irritere øynene og forårsake infeksjon.

Anbefalinger

Når luftforurensning nivået er høyt, er det tilrådelig for sensitive personer å tilbringe mesteparten av tiden sin innendørs der luften er filtrert.