Digidexo.com

Hva er behandlingen for svelget kreft?

Svelget kreft beskriver kreftsvulster som vises i halsen, eller svelget. I USA, er om lag 24.000 personer diagnostisert med en type strupekreft hvert år. Svelget kreft kan behandles med en rekke forskjellige fremgangsmåter.

Symptomer

Symptomer på strupekreft kan omfatte sår hals, øresmerter, stemmeforandringer, hoste, svelgeproblemer og vekttap. Se legen din dersom du opplever nye symptomer som disse i mer enn to uker.

Kirurgi

Svelget kreft kan noen ganger fjernes med kirurgi, spesielt i de tidlige stadier av kreft. Senere, kan operasjonen utføres for å fjerne en del av eller hele halsen.

Stråleterapi

Mange hals kreft reagerer godt på strålebehandling, som bruker stråling for å drepe kreftceller. Strålebehandling kan være den eneste behandlingen som kreves for tidlig stadium svelget kreft.

Kjemoterapi

De kjemikalier som brukes til å drepe kreftceller i kjemoterapi kan gjøre strupekreft mer mottakelig for bestrålingsterapi, slik at de to behandlinger er ofte brukt i forbindelse.

Medikamentell behandling

Målrettede stoffer som cetuximab kan endre kreftceller til å stoppe deres vekst. Medisiner som disse brukes ofte sammen med kjemoterapi eller strålebehandling.