Digidexo.com

Effekter av fysisk inaktivitet

Effekter av fysisk inaktivitet


Fysisk inaktivitet bærer betydelig risiko for de som leder en stillesittende livsstil. Uten fysisk aktivitet, kan kroppens systemer ikke fungere skikkelig, fører til degenerasjon av essensielle organer, vev og hjernefunksjoner.

Fysiske effekter

Fysisk inaktivitet er knyttet til å utvikle eller dø av hjertesykdom, diabetes og høyt blodtrykk. De som lever et stillesittende livsstil er også i faresonen for fedme, svekket muskler og ledd, og visse typer kreft. Regelmessig mosjon bidrar til å hindre disse kroniske sykdommer.

Emosjonelle effekter

Fysisk inaktivitet kan føre til følelser av depresjon, angst eller lav selvfølelse. Ifølge Mayo Clinic, stimulerer fysisk aktivitet visse kjemikalier i hjernen som bidrar til økt følelse av lykke og velvære, og kan bidra til å forebygge depresjon.

Finansielle effekter

En person som fører en stillesittende livsstil opplever kostnadene ved forebyggende behandling og behandlingstjenester knyttet til kronisk sykdom. Det er også kostnader forbundet med verdien av tapt lønn på grunn av sykdom og uførhet på grunn av kroniske sykdommer.