Digidexo.com

Hva er senil demens?

Som definert av National Institutes of Health, er demens et begrep som brukes for å beskrive en gruppe av symptomer og ikke en spesifikk sykdom. Senil demens beskriver geriatrisk befolkningen og vanligvis oppstår etter fylte seksti.

Årsaker

Flere forskjellige sykdommer kan føre til demens. Alzheimers sykdom og slag kan føre til demens.
En historie om demens i familien er også betydelig

Symptomer

Symptomer inkluderer hukommelsestap og manglende evne til å utføre daglige oppgaver, for eksempel spising, påkledning og snakke.

Hukommelsestap

Manglende evne til å huske hendelser som skjedde, også kjent som kortsiktig hukommelsestap, er dyp. Bruk av språket er sterkt svekket, og personen med demens kan ikke bli forstått eller forstå hva som blir sagt til dem.

Desorientering

En person med demens kan bli tapt i kjente omgivelser. De kan bli tapt, desorientert og ute av stand til å finne veien hjem selv når på sin egen gate.

Personlighet

Demens kan føre til personlighetsforandringer. Noen mennesker kan bli irritabel eller altfor mistenkelig til det ekstreme av paranoia. Noen mennesker kan utvise svært aggressiv og fiendtlig atferd.