Digidexo.com

Zabiegi komórki macierzyste dla MS

Przegląd ponad 400 przypadków leczenia pokazuje 60% do 70% chorych na stwardnienie rozsiane (MS) poddawanych transplantacji komórek macierzystych miała 3-letnią przeżywalność bez progresji, z leczeniem powikłań związanych z 1% do 2%. Badania in vitro wskazują również zakończenie MS wywołujące reakcje autoimmunologiczne, z kliniczną remisję utrzymujących po pełnym normalnym odtworzeniu odpornościowego. Prospektywnych, randomizowanych badaniach komórek macierzystych do leczenia SM rozpoczęto w 2008 roku w Europie i USA.

Co to jest stwardnienie rozsiane?

MS, znany również jako stwardnienie rozsiane lub zapalenie mózgu disseminata jest przewlekłą zapalną i zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wytwarzanie przeciwciał przeciwko osłonek mielinowych występuje w MS, co prowadzi do demielinizacji neuronów. Utrata mieliny i łysinki formacji (scleroses) w białej OUN zakłóca sygnalizację nerwową, tworząc zaburzenia fizycznych i poznawczych. Przyczyna pozostaje nieznana.

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste używane w leczeniu MS pochodzą ze szpiku kostnego dorosłych. Te krwiotwórcze komórki macierzyste (HSC) są multipotentne w naturze. HSC są zdolne do samo-odnawiania i różnicowania w komórki wszystkich rodach krwi. Przeszczepione HSC mogą różnicować się w specyficznych typach komórek (na przykład skóry, mięśni, wątroby, płuc i komórki nerwowe).

Leczenie

Terapie farmaceutyczne dla MS koncentrować na zapalnych mechanizmów choroby. Te terapie mają ograniczoną skuteczność w hamowaniu układu odpornościowego, stany zapalne ośrodkowego układu nerwowego i pośredniczą klinicznych nawrotów choroby. Po obiecujące badania w modelach zwierzęcych chorób autoimmunologicznych HSC immunosupresji następuje leczenie badano jak w ciężkich formach MS.

Korzyści

Korzyści z leczenia dla MS to HSC HSC dostanie się do mózgu i produkcji nowych komórek nerwowych. Zaobserwowano również remielinizacji. HSC przeszczepu jest również związana ze zmianą wyjściowej grasicy. Zmiany te obejmują nowe i zróżnicowane receptora komórek T (TCR) repertuar.

Wyniki

HSC przeszczep może promować OUN naprawę i regenerację poprzez różne sposoby działania. Proponowane mechanizmy obejmują wymianę komórek, odbudowę mieliny i działalność osób postronnych (immunomodulacja). Aktywność zapalny jest również zmniejszona przez leczenie. Dwa prospektywne randomizowane badania są w toku w Europie i USA. To badania są pierwszym klinicznie testu, jeśli przeszczep komórek macierzystych jest lepsze leczenie immunosupresyjne w ciężkich przypadkach SM.