Digidexo.com

Brutto Motor Aktiviteter og ergoterapi for autisme

Mennesker med autisme kan ikke ha utviklet brutto motorer ferdigheter - står, går, løper - de fleste mennesker lærer så små barn, og dermed kan ha nytte av grovmotorisk og yrkes terapi for å hjelpe dem å overvinne utfordringer med kroppsbevissthet, sensorisk overstimulering, muskelsvakhet og svekket balanse. Ifølge American Occupational Therapy Association, kan yrkes- og grovmotoriske terapi hjelpe en person med autisme utvikle grunnleggende levende ferdigheter, samt ferdigheter som trengs for lek, sosialt samspill, og mobilitet.

Applied Behavior Analysis

Under anvendt atferdsanalyse, peikt terapeuten spesifikke motoriske ferdigheter pasienten finner utfordrende, så oppfordrer lære om disse ferdighetene gjennom positiv forsterkning. En terapeut kan bruke anvendt atferdsanalyse for å oppmuntre pasienten til å gå utover sin komfortsone når du utfører en fysisk oppgave, som å gå ned trinnene eller kaste en ball. Anvendt atferdsanalyse kan også brukes til å lære spesifikke ferdigheter i livet, som for eksempel personlig stell og dressing.

Vannterapi

The American Physical Therapy Association antyder vann terapi som en nyttig verktøy for å overvinne grovmotoriske utfordringer hos pasienter med autisme. Svømming og vann spille øke styrke og utholdenhet, og kan oppfordre pasienter til å delta i gruppe sportsaktiviteter.

Sensorisk Integrasjon Therapy

Noen mennesker med autisme har problemer med å forstå eller håndtere de felles opplevelser av lyd, berøring, smak og lukt. Under sensoriske integrering terapi, vil terapeuten utsetter pasienten for en sensasjon i et kontrollert miljø, for å oppmuntre til en passende tolkning og respons. Eksempler er lytting og dans til musikk, svingende eller spinne på en spesiell stol, eller sikting bønner eller sand.

Dyreassistert terapi

Dyreassistert terapi, som terapeutisk ridning eller svømming med delfiner, kan hjelpe en pasient med autisme få fysisk styrke samtidig oppmuntre sosial interaksjon. Noen pasienter med autisme svarer godt til samspill med dyr, og dette kan være et springbrett for kommunikasjon med mennesker som er involvert i behandlingen.