Digidexo.com

Salmonella Kjennetegn

Salmonella Kjennetegn


Salmonella er en gruppe bakterier som kan forårsake matforgiftning. Salmonella kan leve i jord, vann, egg, rått kjøtt og dyr avføring. Omtrent 50.000 salmonellainfeksjoner er rapportert i USA årlig.

Bakgrunn

Salmonella er en gruppe av stavformede bakterier. Salmonella enteritidis og Salmonella Typhimurium utgjør halvparten av alle infeksjoner hos mennesker.

Symptomer

Symptomer på en salmonellainfeksjon er hodepine, magekramper, kvalme, oppkast, diaré og feber.

Time Frame

Folk som er smittet med salmonella generelt utvikler symptomer innen 12 til 72 timer og komme seg i løpet av fire til syv dager.

Komplikasjoner

Noen mennesker kan oppleve diaré så alvorlige at de må legges inn på sykehus. Salmonella infeksjoner kan noen ganger spre seg til blodet og andre kroppssider; dette kan forårsake død hvis den smittede ikke får antibiotika.

Forebygging

Cook egg, fjørfe og kjøtt grundig, og vask råvarer. Vask hendene etter å ha håndtert dyr, spesielt reptiler og fugler.