Digidexo.com

Om Aflac Disability trygden

Om Aflac Disability trygden

Aflac gir supplerende forsikringer som betaler fordeler direkte til den enkelte, og ikke til et sykehus. Aflac har ulike typer supplerende medisinske retningslinjer, inkludert kortsiktige funksjonshemming.

Funksjon

Aflac kortsiktige funksjonshemming politikk betaler du en prosentandel av normal månedlig inntekt mens du er ute av stand til å arbeide på grunn av sykdom eller skade.

Time Frame

Kortsiktige uføreutbetalinger varierer i varighet i henhold til omfanget av skader og sykdom, og i henhold til den eksakte politikk kjøpt.

Fordeler

Aflac gir uføretrygd for å kompensere for inntektstap som som følge av uførhet. Disse fordelene vil tillate deg å fortsette å betale regninger og vedlikeholde din husholdning.

Betraktninger

Aflac funksjonshemming forsikring programmer er laget for å brukes midlertidig. Skulle din funksjonshemming fortsette i en lengre periode, vil du bli oppfordret til fil for regjeringen uførhet.

Annen informasjon

Aflac funksjonshemming dekker fødselspermisjon funksjonshemming akkurat som alle andre medisinsk invaliditet. Dessuten er Aflac uføreforsikring vanligvis kjøpt gjennom arbeidsgiver, men det kan opprettholdes selv om du forlater jobben din.