Digidexo.com

Milk Thistle Typer av leversykdom

Milk Thistle Typer av leversykdom


Milk Thistle er en plante som er innfødt til Europa. Det er mye brukt som et alternativ medisin for personer som lider med ulike typer leversykdommer.

Effekter

Ifølge American Cancer Society, studier viser at melk tistel har hatt positive effekter på kreft i leveren.

Potensial

Melk tistel kan reversere leverskade hos pasienter som lider med hepatitt. Melk tistel kan reversere skader på leveren forårsaket av alkoholmisbruk.

Funksjon

Silybum gjør den ytre vev til leveren sterkere, noe som gjør det mulig for leverceller for å avbøye toksiner mer effektivt og skjerme leveren fra frie radikaler. Melk thisle kan hjelpe leveren til å produsere nye celler som erstatter den skadde celler forårsaket av en leversykdom.

Advarsel

Byrået for Health Research and Quality rapporterer at potensielle bivirkninger av melk tistel kan omfatte: hodepine, kvalme eller andre gastrointestinale problemer. Diaré er en vanlig bivirkning.

Misforståelse

Bruken av melk tistel alene opphever ikke behovet for profesjonell medisinsk intervensjon for pasienter med leversykdommer.