Digidexo.com

Formålet med Fire & Rescue service

Formålet med Fire & Rescue service


Brann- og redningstjenesten har et stort ansvar for å holde innbyggerne trygge mens hjelpe mennesker i nød. Brann- og redningstjenesten har mange formål i sitt samfunn og utover.

Brannslokking

Brann- og redningstjenesten har plikt til å kontrollere og sette ut branner på boliger og bedrifter. Andre typer brann de kan sette ut er bilen branner, låve branner og felt branner.

Førstehjelp

Brann og redningstjeneste gir også førstehjelp til skadde borgere eller de som lider helse nødhjelp.

Redning

Når folk trenger å bli reddet fra flomvannet, brann, naturkatastrofer eller fra biler også skadede å komme ut av, vil Brann og redningstjeneste frigjøre de som er fanget.

Fremme sikkerhet

En annen jobb med brann- og redningstjeneste er å fremme sikkerhet. Undervisning samfunnet hvordan å unngå brann, hvordan de skal reagere i en nødssituasjon, og hvordan du kan minimere risikoen er et annet formål Brann og redningstjeneste.

Hold deg Kode

Den siste Formålet med Brann og redningstjeneste er å sørge for at bygninger er opp til brann kode. Bygningen kan være en bedrift eller bosted. Brann- og redningstjenesten ser for alt fra å jobbe røykvarslere til måten elektriske ledninger er plassert.