Digidexo.com

Hva er en Myelin skjede?

En myelinlaget er et beskyttende lag som utvikler seg over nerver i det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystem. Myelin hylser er sammensatt av fettvev og proteiner. I sentralnervesystemet, er disse mantler fremstilt ved oligodendrocytter, som kan legge et myelinlaget over et antall axoner. I det perifere nervesystemet, er myelin-kapper produsert av Schwannske celler, som plasserer en myelinlaget over en enkelt axon.

Funksjon

I tillegg til å beskytte nerver, hjelper myelinlaget å sikre signaloverføring i nerver.

Fart

I nerver som har sunne myelin hylser, kan nervesignaler går opp til 60 meter i sekundet.

Skade

Skade på myelin hylser (demyelinisering) fører til signaloverføring i nerver til å bremse, og er tenkt å bidra til degenerative sykdommer som multippel sklerose.

Unmyelinated Nerver

Noen nerver har ikke myelin hylser, inkludert olfactory nerver og noen nerver som registrerer sansedata.

Forskning

Forskning er i gang som forsøker å finne måter å regenerere myelin hylser som en behandling for multippel sklerose og andre demyeliniserende sykdommer.