Digidexo.com

Anfall Tegn og symptomer

Anfall tegn og symptomer er forbundet med midlertidige endringer i atferd, bevissthet, persepsjon, fysisk bevegelse og opplevelser. Tegn og symptomer assosiert med kramper kan oppstå før beslaget, under anfallet og etter anfallet. Imidlertid er det mulig å oppleve et anfall uten å være klar over eventuelle beslag tegn eller symptomer.

Identifikasjon

Et anfall oppstår når det er en endring i hjernens elektriske fungerende prosesser. Denne endringen ofte finner sted i den cerebrale cortex område av hjernen.

Tidlig varsling tegn

Omtrent 20 prosent av personer med krampeanfall opplever tidlige varseltegn, ifølge Merck Manual. Tidlig varsling beslag tegn kan inkludere endringer i smaker og lukter, varme følelse og følelser av panikk, frykt og / eller déjà vu.

Anfall symtpoms

Symptomer på et anfall inkluderer tap av bevissthet, kramper, inkontinens og tap av kontroll over kroppsbevegelser.

Postseizure symtpoms

Etter et anfall har skjedd, kan en person oppleve hukommelsestap, forvirring, ekstrem trøtthet, hodepine, kvalme og en trang til å gå på do.

Ved å søke hjelp

Et anfall er en alvorlig medisinsk tilstand og krever akutt medisinsk behandling. Hvis du opplever tegn og symptomer assosiert med et anfall søke hjelp umiddelbart.