Digidexo.com

Normale oksygenmetning nivåer hos barn

Normale oksygenmetning nivåer hos barn


En oksygenmetningsnivå reflekterer mengden av oksygenrikt blod som passerer gjennom blodstrømmen. Definert av Department of Pediatrics ved University of Hawaii, er en normal oksygennivå for barn når minst 97 prosent av blodet er mettet.

Oksygenmetning

Oksygenmetning er måling av mengden av oksygen i en persons blod. Oksygenmetningsnivåer er viktig for å etablere mengden av oksygen som passerer gjennom en persons lunger inn i oksygenbærende røde blodceller. Oksygenmetning nivåer er sjekket for å se hvor godt et barns hjerte og lunger fungerer.

Normale oksygenmetning Levels

Ifølge Department of Pediatrics ved University of Hawaii, er en normal oksygenmetning nivå for barn definert som mellom 98 og 100 prosent, med en metningsnivå på 97 prosent anses border normalt. Noe 96 prosent eller lavere regnes som unormal.

Måle oksygenmetningen Levels

Måle ditt barns oksygenmetning nivåer er trygt og smertefritt. En liten plast sonde eller sensor, med en ledning festet til den, er plassert på barnets finger eller tå. Denne sonde har et rødt lys på den ene side og en detektor på den andre siden. Dette lyset skinner gjennom blod årer av barnets finger eller tå og analyseres av detektoren på den andre siden, som måler mengden av oksygen i barnets blod.

Årsaker til Unormal oksygenmetning Levels

Ifølge Mayo Clinic, årsaker til lav blodoksygennivå omfatter lungebetennelse, blodmangel, søvnapné og andre luftveistrengsler.

Behandling for Unormal oksygenmetning Levels

Barn som opplever unormalt lavt oksygennivå vil bli administrert oksygen gjennom en ansiktsmaske eller gjennom nese rør.