Digidexo.com

Forskjellen mellom et koenzym og en kofaktor

Forskjellen mellom et koenzym og en kofaktor


Enzymer er viktige proteiner i kroppen, noe som hjelper til å regulere forbrenningen og kontrollere kjemiske reaksjoner i kroppen. Koenzymer og kofaktorer er også medvirkende i disse prosessene.

Funksjon

Koenzymer og kofaktorer kombinere med enzymer for å katalysere (ta om eller endre) kjemiske reaksjoner. Mange enzymer krever koenzymer og kofaktorer for å oppnå kjemiske reaksjoner.

Eksempler

Fordøyelse er en kjemisk reaksjon som bryter store mat molekyler i små molekyler. Når sukker forbrenner i ulike forbindelser og frigjør energi, blir mer kjemiske reaksjoner som oppstår. Enzymer er integrert i begge disse prosessene.

Sammenligning

Koenzymer og kofaktorer tjene samme funksjon. De forårsaker eller regulere hastigheten av kjemiske reaksjoner. Forskjellen mellom de to er at koenzymer er organiske stoffer, mens kofaktorer er uorganisk.