Digidexo.com

Hva er hensikten med en politikk eller Health Care Prosedyre?

Hva er hensikten med en politikk eller Health Care Prosedyre?


Hensikten med en politikk eller helsetjenester prosedyren er å gi standardisering i daglige operative virksomheten. Retningslinjer og prosedyrer gi klarhet når du arbeider med spørsmål og aktiviteter som er kritiske til helse og sikkerhet, juridisk ansvar og myndighetskrav som har alvorlige konsekvenser.

Politikk

En politikk er en generell handlingsplan brukes til å lede det ønskede resultatet. Det er en retningslinje eller regel brukt til å ta beslutninger. Hensikten med en policy er å kommunisere til ansatte de ønskede resultatene av organisasjonen. Politikk er vanligvis bred, statlig hva som skal oppnås og hvorfor og svare på store operasjonelle problemer. Politikk hjelpe ansatte forstår sine roller og ansvar i organisasjonen.

Prosedyre

Prosedyrer er gjennomføringen av politikken. De er konkrete tiltak som brukes for å oppnå politikken. Prosedyrer brukes til å lede operasjoner uten ledere måtte detaljstyre ansatte. De er utviklet for å være brukerspesifikke; hver posisjon vil ha sitt eget sett av operasjonelle prosedyrer. Prosedyrer oppgi hvor og når skritt må skje for å oppnå målene i en organisasjon.

Standardisering

Standardiserte retningslinjer og prosedyrer i helsevesenet har vist seg å gi bedre pasientbehandling, bedre resultater og lavere dødelighet. Retningslinjer og prosedyrer forbedre effektivitet og effektivitet i helsevesenet.