Digidexo.com

Hva Er NMC Code of Conduct?

NMC Code of Conduct refererer til et sett ytelses, etikk og oppførsel standarder for jordmødre publisert av Nursing & jordmor Council. NMC representerer sykepleie og jordmor regulator for Skottland, Wales, England, Nord-Irland og øyene.

Formål

NMC Code of Conduct "handler om å være profesjonell, om å være ansvarlig, og om å være i stand til å rettferdiggjøre dine beslutninger," i henhold til NMC nettside.

Innhold

NMC Code of Conduct råder sykepleiere og jordmødre til å tjene pasientenes tillit ved å behandle dem med omsorg og ærlighet samtidig som vi respekterer deres verdighet. Det krever også sykepleiere og jordmødre til å handle lovlig, respektere pasientens konfidensialitet, får samtykke og beholde yrkesgrenser. Til slutt, de etiske retningslinjene krever sykepleiere og jordmødre å samarbeide med sine kolleger, holde sine ferdigheter oppdatert og holde klare poster.

Betraktninger

NMC anbefaler at jordmødre og sykepleiere få ansvarsforsikret. Jordmødre og sykepleiere må informere pasientene om de ikke har ansvarsforsikret og omfattes ikke av arbeidsgivers ansvar.