Digidexo.com

Hvorfor er Homeostase beskrevet som dynamisk?

Hvorfor er Homeostase beskrevet som dynamisk?


Homeostase er ofte referert til som dynamisk selvregulering og er en harmonisk funksjon som de fleste organismer gjennomgå. Når man vanligvis tenker på en tilstand av harmoni og balanse, kommer ideen om stillheten vanligvis til sinnet. Homeostase, derimot, er mye annerledes i denne balansen er oppnådd gjennom evighetsmaskin, eller en dynamisk prosess. Konseptet gjelder generelt for biologiske prosesser, men kan også anvendes på sosiale situasjoner.

Homeostase

Homeostase er mest generelt definert som en tilstand av likevekt eller balanse i kroppen. Det blir hevdet gjennom interne reguleringssystemer og en rekke tilbakemeldinger kontroller. Hensikten med homeostase er å opprettholde en stabil og konstant tilstand inne i kroppen, slik som ernæringsmessig balanse gjennom fordøyelse eller vanninnhold balanse gjennom urinering og svette.

Dynamiske Prosesser

En dynamisk prosess er en som er i stadig endring eller utvikling som en funksjon av dens eksistens. Ofte er begreper som økonomisk endring, cellulær regulering og selv puste beskrevet som dynamisk. Ved roten, begrepet dynamikk innebærer evig forandring.

Dynamisk Homeostase

Dynamisk homeostase innebærer at et system er i en konstant tilstand av bevegelse, men i motsatt retning. For eksempel er en kroppens vannmengde styres gjennom inntaket versus den motsatte funksjon av svette og urinering. Derfor er homeostase oppnås samtidig er igjen i bevegelse, eller dynamisk. Til syvende og sist ikke systemets likevekt ikke endres til tross for dynamisk bevegelse.

Social Homeostase

Begrepet dynamisk homeostase gjelder også sosiale settinger. Som et konsept, er sosial homeostase ideen om at aktiviteter ved et miljø innbyggere regulere ytre miljø selv. Dette konseptet stammer fra eksempel på koloni orientert dyr, for eksempel maur og termitter, og er egentlig ikke så forskjellig fra organisme homeostase.