Digidexo.com

Oppbygging av mefenaminsyre

Mefenaminsyre behandler smerte assosiert med menstruasjonen. FDA kategoriserer mefenaminsyre som en resept ikke-steroid anti-inflammatorisk medikament (NSAID).

Beskrivelse

Mefenaminsyre vises som et hvitt til gråaktig hvitt mikrokrystallinsk pulver. Den molekylære formelen er C15H15NO2.

Struktur

Strukturen til mefenaminsyre består av to benzenringer som er koblet til hverandre via et nitrogenatom. Benzenringene består av seks karbonatomer i form av en sekskant. En karboksylsyre-gruppen (-COOH) er bundet til en benzenring. To metylgrupper (CH3) blir bundet til den andre benzen-ringen.

Betydning

Strukturen til mefenaminsyre gjør at den kan blokkene cellereseptorer som medierer inflammasjon, noe som resulterer i midlertidig reduksjon av smerte.

Advarsel

Pasienter som har hatt en allergisk reaksjon på acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs bør ikke bruke mefenaminsyre, som de deler lignende strukturelle trekk.

Side Effects

Mefenaminsyre kan gi bivirkninger som magesmerter, diaré, anemi, svimmelhet og oppkast.