Digidexo.com

Hvordan finne en Smertebehandling Doctor

Smerte kan gjøre livet surt. Moderne medisin har gjort det slik at ingen person har til å forbli ubehandlet i smerte. Smertebehandling legene er spesialister i forvaltningen av både akutte og kroniske smerter. Med riktig forvaltning, kan smerter reduseres eller lettet, noe som gjør livet levelig igjen.

Bruksanvisning

Be legen din om en henvisning til en smertebehandling lege.

Kontroller for å se om noen sykehus i ditt område har en smertebehandling behandlingssenter.

Ta kontakt med fysioterapi avdeling på et sykehus og be om en henvisning til en smertebehandling lege eller en smerteklinikk.

Be et sykehus for å sette deg i kontakt med anestesiologi avdelingen, slik at du kan spørre om noen av anestesileger praktiserer smertebehandling. Du kan også ringe American Society of Anestesileger på (847) 825-5586, og be om en liste over anestesileger i ditt område.

Ring din helse forsikringsselskapet og be om en liste over Smertebehandling leger i ditt område som omfattes av politikken.