Digidexo.com

Første linjen av behandling for eggstokkreft

Eggstokkreft er kreft som starter i eggstokkene. Ifølge American Cancer Society, er det over 21 500 nye tilfeller av eggstokkreft hvert år, og 14 600 dødsfall. Den første linjen av behandling for kreft i eggstokkene er kirurgi.

Formål

De tre viktigste svulster som utvikler seg i eggstokkene er epiteltumorer, bakterie celle svulster og stromal tumor. Kirurgi er forsøket på å fysisk fjerne disse tumorene fra kroppen, enten de er benigne eller maligne.

Process

Kirurgi innebærer fjerning av livmor, eggstokker og eggledere. Dette er for å se hvor langt kreften har spredd seg, og hvilket stadium den er i, for å fastslå videre behandling. For kvinner med tidlig kreft som fortsatt ønsker å få barn, er bare den berørte eggstokk og eggleder fjernet.

Prosedyre

Debulking er et mål for kirurgi. Dette innebærer å fjerne alle tumorer som er større enn en centimeter. Dette gir kvinner en bedre sjanse til å overleve enn å forlate de store svulster i.

Ytterligere Prosedyre

En kirurg vil også fjerne omentum, som er fettvevet inne i magen, og sjekk for å se om kreften har spredd seg der.

Oppfølging

For de som er i stadium to eller tre eggstokkreft, vil kirurgi bli etterfulgt av kjemoterapi.