Digidexo.com

På hvilket punkt Is HIV diagnostisert som AIDS?

Stort sett AIDS er diagnostisert når celle-mediert immunitet er tapt, noe som betyr at immunforsvaret ikke lenger kan lykkes bekjempe HIV eller andre infeksjoner. Det er tre diagnostiske kriterier, som definert av Centers for Disease Control and Prevention, for en AIDS diagnose.

T-celletall

HIV angriper celler i immunsystemet (lymfocytter) kalt CD4 +. Et antall lavere enn 200 per kubikk milliliter blod er den primære diagnostisk kriterium for AIDS.

T-Cell Prosent

Tatt i prosent av lymfocytter, er en CD4 + andel på mindre enn 14 en diagnostisk kriterium for AIDS.

Opportunistiske infeksjoner

Før årsaken til AIDS var kjent, tilstedeværelse av opportunistiske infeksjoner, som forekommer bare i mennesker med alvorlig nedsatt immunforsvar, var den eneste måte for å diagnostisere AIDS. Tilstedeværelsen av disse forholdene, som trost, cytomegalovirus, Kaposis sarkom, pneumocystose lungebetennelse og mange andre, er fortsatt en diagnostisk kriterium for AIDS.

Betydning

Uansett hvilket kriterium er brukt, betyr diagnosen AIDS at immunsystemet, som tidligere hadde vært i stand til å kontrollere HIV sammen med andre infeksjoner, er ikke lenger i stand til å gjøre det (celle-mediert immunitet er tapt). For mange CD4 + har blitt smittet av HIV for immunsystemet til å fortsette å fungere normalt.

Behandling

Behandling med antiretrovirale legemidler forsinker ofte utbruddet av AIDS. Nesten alle ubehandlede HIV-tilfeller vil utvikle seg til en AIDS diagnose.