Digidexo.com

Depresjon medisiner for bipolar lidelse

Depresjon medisiner for bipolar lidelse


Antidepressiva fortsatt en vanlig form for behandling for unipolar depresjon (alvorlig depresjon) Men APA (American Psychiatric Association) råder forsiktighet med antidepressiva bruk i bipolar lidelse på grunn av uberettiget bivirkninger dvs. - forhøyet humør.

Antidepressive bruk i Bipolar

Klinikere foreskrive antidepressive medikamenter i forbindelse med stemningsstabiliserende (ie-litium). Antidepressive bruk i bipolar lidelse er ansett som en sekundær behandling i avtagende suicidalitet i alvorlige bipolare tilfeller.

SSRI og NDRIs

Antidepressiva som SSRI-Selektive serotoninreopptakshemmere (Paxil, paroksetin) og NDRIs- noradrenalin og Depamine reopptakshemmere (Wellbutrin-Buprion) ser ut til å være mest nyttig i arbeidet med å forbedre stemningen i alvorlige bipolare pasienter.

Trisykliske antidepressiva (Amitriptyline-Elavil)

Trisykliske antidepressiva kan ha alvorlige bivirkninger. Trisykliske antidepressiva virker ved å hindre reopptak av serotonin og noradrenalin i hjernen, men kan utløse "manisk switching» (stemningen sykling), uro og selvmordstanker hos pasienter.

Kliniske studier

I den største studien til nå for bipolar lidelse, STEP-BD (Systematisk behandling Enhancement for Bipolar Disorder) etter antidepressiva ble stoppet, humøret bedret seg i ildfast sykling (rask sykling i humør) bipolare pasienter. Dermed synes det kliniske bevis som tyder på en sammenheng mellom antidepressant bruk i bipolar og co-forekommende humør destabilisering.

Betraktninger

Ifølge en 1 juli 2008 artikkel i Psychiatric Times, Dr-tallet. Andrea Cipriani og John R. Geddes oppgir at antidepressiva kan være effektive midlertidig, men viser ingen langsiktig nytte. Konklusjoner fra denne studien tyder også antidepressiva ikke nødvendigvis redusere depressive episoder eller suicidalitet i forhold til førstelinjebehandling stemningsstabiliserende.