Digidexo.com

Hva er årsakene til Teenage angst?

Angst er en vanlig lidelse hos tenåringer. Symptomene varierer fra humørsvingninger til hodepine og tretthet. Mange tenåringer opplever disse symptomene på ett punkt eller en annen grunn til de mange endringene i puberteten; Men når disse symptomene blir langvarige, tar det form av en lidelse. Årsakene til ungdoms angst varierer avhengig av den enkelte.

Biologisk

I likhet med andre former for psykiske lidelser, kan ungdoms angst ofte være arvelig. Genetisk disposisjon gjør noen tenåringer mer utsatt for å lide lidelse enn andre.

Miljø

Miljøfaktorer som var til stede i tenåringens barndom, for eksempel ivrige foreldre og vikarierende læring av angst, kan føre til en angstlidelse senere i livet.

Evolution

Økningen i ungdoms angst kan også være et resultat av en naturlig evolusjon. Vanligvis er sosiale fobier relatert, og et svar, til de endringene i samfunnet.

Bevisstløs Component

En traumatisk hendelse som har blitt fortrengt kan gå tilbake i form av uforklarlige engstelige atferd. Den traumatiske tenåring som har psykologisk "glemt" hendelsen kan vise angst som en forsvarsmekanisme av mestring.

Press

Stress er spesielt høy i løpet av tenårene. Tenåringer opplever alle former for press fra samfunnet, skole, sport team, foreldre og medelever. Den overveldende stress kan ofte føre til panikk.