Digidexo.com

Hva er effekten av mangel på oksygen til hjernen?

Hva er effekten av mangel på oksygen til hjernen?


Cerebral hypoksi (redusert oksygentilførsel til hjernen) kan være forårsaket av en rekke forhold, resulterer i en rekke symptomer og til slutt føre til katastrofal skade på hjernen. Umiddelbar behandling er nødvendig for å forhindre alvorlig hjerneskade og død.

Årsaker

Cerebral hypoksi kan være forårsaket av kullosforgiftning, hjerteinfarkt, hodeskade, drukning, kvelende, kvelende, kvelning, anestesi komplikasjoner, røyk innånding, ekstremt lavt blodtrykk, høye høyder, overdose eller et slag.

Symptomer

Milde symptomer er hukommelsestap, redusert oppmerksomhet, dårlig dømmekraft og nedsatt koordinasjon. Alvorlige symptomer er kramper, koma, ingen respons på lys, ikke puster og hjerne død.

Behandling

Behandling i stor grad avhenger av hva som forårsaket cerebral hypoksi. Det er avgjørende å få puste assistanse, væsker og medisiner til både støtte blodtrykket og for å forebygge anfall.

Prognose

Prognosen avhenger av hvor lang tid at hjernen brukt fratatt oksygen og omfanget av hjerneskade som kan ha skjedd. Hjernecellene er svært følsomme for effektene av redusert oksygenering og kan begynne å dø i løpet av fem minutter av oksygentilførselen blir kompromittert.

Hva du kan forvente under Recovery

Under gjenopprettingsprosessen, er det vanlig å oppleve personlighetsforandringer, hukommelsestap, rykninger, muskelspasmer, hukommelsestap og hallusinasjoner.

Komplikasjoner

Komplikasjoner kan omfatte ernæringsmessige mangler, lungebetennelse, liggesår og dyp venetrombose (blodpropp i venene).