Digidexo.com

Klonopin bivirkninger

Klonopin (klonazepam) er et stoff godkjent av Food and Drug Administration (FDA) for behandling av panikklidelse, angst, bipolar lidelse, og også for å forebygge anfall.

Effekter på nervesystemet

Bivirkninger på nervesystemet er mest vanlig i starten av behandlingen. Pasienter har rapportert tretthet, utmattelse, ataksi, forvirring, svakhet, dagtid angst og hukommelsestap.

Psykiatriske bivirkninger

Pasienter som tar Klonopin kan utvikle seksuell promiskuitet, depresjon, og mindre vanlig, psykose og mani.

Seksuelle bivirkninger

Seksuelle bivirkninger inkluderer anorgasmia (manglende evne til å oppnå orgasme), samt urininkontinens, ejaculatory problemer og erektil dysfunksjon.

Gastrointestinale bivirkninger

Bruk av Klonopin kan føre til økt spytt aktivitet, diaré, forstoppelse, kvalme, økt appetitt og anoreksi.

Advarsel

Pasienter bør være forsiktig når du prøver å stoppe Klonopin. Uttak bivirkninger er rapportert og omfatter beslag, uro, rastløshet, angst, delirium, psykose, dysfori, søvnløshet, skjelving, magekramper, oppkast, utslett og svetting.