Digidexo.com

Tekstiler og Parkinsons sykdom

Tekstiler og Parkinsons sykdom


Parkinsons sykdom er en degenerativ tilstand preget av alvorlige skjelvinger og stivhet i beina. Mens genetikk kan gjøre en person mer utsatt for denne sykdommen, miljø spiller også en rolle. Nyere studier viser at den industrielle løsemidler trikloretylen (TCE), en kjemisk gang brukt i renserier og tekstil-behandlingen, er knyttet til utviklingen av Parkinsons.

Hvorfor er TCE en risiko?

Parkinsons sykdom er forårsaket av død av hjerneceller som skiller ut dopamin. Dyrestudier har vist at TCE dreper disse cellene. Det har også vært flere rapporter om arbeidstakere som har vært utsatt for TCE og senere utvikle Parkinsons sykdom. Studier av eneggede og toeggede tvillinger har bekreftet sammenhengen mellom TCE og Parkinsons --- tvillinger som jobbet med TCE var mye mer sannsynlig å ha utviklet Parkinsons enn sine brødre som ikke ble utsatt for løsemiddel.

Hvor er TCE funnet?

TCE er brukt, eller har vært brukt i fortiden for avfetting metalldeler, renseri og behandling av tekstiler, og er også funnet i mange husholdningsprodukter som maling, korrekturlakk, lakk og flekkfjernere. TCE er også påvist i vannsystemer og grunnvann. Bruken av denne løsemiddel blir faset ut på grunn av kjennskap til risikoen.

Hvem er i faresonen?

De som er mest utsatt for TCE eksponering inkluderer menn som har jobbet som renserier, maskinister, mekanikere eller elektrikere.