Digidexo.com

Hvordan er folk skadet av miljøgifter?

Hvordan er folk skadet av miljøgifter?


Luftforurensning og vannforurensning kan føre til en rekke helsemessige risikoer, fra mindre sykdommer til kreft. Selv innendørs luftforurensning kan være farlig, spesielt involverer skadelige gasser med dårlig ventilasjon. I utviklingsland med liten eller ingen kontroll forurensning, er rent vann en Dire problemet.

Luftveissykdommer

Luftforurensning kan være utslipp av karbondioksid, røyk og kjemisk forurensing. Disse kan føre til bronkitt, astmarelaterte problemer og lungekreft.

Matforgiftet

Når tungmetaller som kvikksølv er dumpet i vann, kan de forurense fisken vi spiser. Kvikksølvforgiftning kan påvirke hjertet, nervesystemet og immunsystemet. Ufødte babyer og små barn er mest utsatt.

Forurenset vann

Kjemisk forurenset vann kan forårsake kreft, genetiske sykdommer og misdannelser. Bakterier fra forurenset vann kan forårsake tyfus og diarésykdommer.

Innendørs forurensning

Innendørs forurensning fra lim, spray og andre kjemikalier kan forårsake øyeirritasjon, hodepine, og i mer alvorlige tilfeller som involverer farlige kjemikalier og asbest, kreft.

Passiv røyking

Passiv røyking er en kombinasjon av sigarett, sigar eller rør røyk, sammen med utvist røyk fra en røyker. Dette kan føre til lungekreft, nasal sinus kreft og luftveisinfeksjoner.