Digidexo.com

Bivirkninger av Inositol

Inositol er et kosttilskudd som brukes for angstlidelser, depresjon, høyt kolesterol, psoriasis, fremme hårvekst, diabetisk neuropati og hypertensjon. Kosttilskudd er ikke regulert av Food and Drug Administration, og derfor bør brukes med forsiktighet.

Side Effect - Kvalme

Bivirkninger av inositol kan være kvalme på grunn Inositol er lik i den kjemiske sammensetningen til nikotinsyre, som er forstyrrende for mage-tarmkanalen.

Side Effect - Diaré

Diaré er en vanlig bivirkning av inositol, men det er doserelatert. Pasientens etterlevelse er ofte svekket på grunn av diaré og behandling, og derfor er det ofte avbrytes.

Side Effect - Svimmelhet

Svimmelhet ofte er en bivirkning av inositol. Det påvirker blodtrykket og svingningene kan føre til tretthet eller vertigo.

Side Effect - Hodepine

Bivirkninger av Inositol ofte føre til hodepine. Hodepine forbundet med inositol kan styres med over disk smertestillende medikamenter eller via reseptbelagte smertestillende. Medisinsk vurdering bør gjennomføres før hodepine behandling begynner.

Side Effect - Allergisk reaksjon

De mest illevarslende bivirkninger forbundet med Inositol er knyttet til allergisk reaksjon. Bivirkninger kan være elveblest, kløe, tungpustethet, pustevansker, og munn og hals hevelse. Dette utgjør en medisinsk krise og krever umiddelbar inngripen.