Digidexo.com

Klassifisering av astma alvorlighetsgrad hos barn

Klassifisering av alvorlighetsgraden av astma hos barn er viktig for å bestemme hvilken behandling som vil være best. Alvorlighetsgraden er klassifisert av hyppigheten og alvorlighetsgraden av astma symptomer.

Astma Årsaker

Astma er en inflammasjon som fører til en innsnevring i luftveiene. Det kan utløses av faktorer som allergi, sigarettrøyk, luftveisinfeksjoner, mosjon, stress eller plutselige temperaturendringer.

Mild Intermittent

Dagtid symptomer oppstår to ganger i uken eller mindre i tilfeller av mild intermitterende astma. Night-time symptomer kan forekomme opp til to ganger per måned.

Mild Vedvarende

Dagtid symptomer oppstår mer enn to ganger hver uke i tilfeller av mild vedvarende astma. Symptomer Night-time som oppstår mer enn to ganger i måneden.

Moderat Vedvarende

Dagtid symptomer oppstår hver dag. Night-time symptomene oppstår mer enn én gang hver uke i tilfeller av moderat vedvarende astma.

Alvorlig Vedvarende

Dagtid symptomer oppstår kontinuerlig hver dag. Tilfeller av alvorlig vedvarende astma har symptomer nattetid som oppstår på en jevnlig basis.