Digidexo.com

Hva er Vertigo en symptom på?

Svimmelhet kan føre en person til å føle seg ør i hodet eller miste balansen. Vertigo, på den annen side, gjør en person føler seg som om rommet er spinning.

Faktorer

Vertigo kan være forårsaket av forstyrrelser av kroppsdeler som er involvert i å opprettholde balanse, slik som det indre øret, cerebellum og hjernestammen, eller nervebaner i hjernen.

Inner Ear Disorders

Den mest vanlige årsaken til svimmelhet er reisesyke, en indre øret lidelse. Benign paroksysmal posisjonsvertigo, forårsaket av unormal kalsium buildup i det indre øret, er vanlig hos eldre mennesker. Andre indre øret relaterte årsaker er infeksjon, Pagets sykdom, svulster eller nervebetennelse.

Brain Disorders

Vertigo kan være forårsaket av redusert blodstrøm gjennom blodårene i hjernestammen, cerebellum og baksiden av hjernen. Midlertidige symptomene av denne type er kjent som forbigående iskemisk anfall. Dersom permanent skade resultater, er et slag diagnostisert.

Drug-Induced Vertigo

Vertigo kan være en bivirkning av medisiner, inkludert noen antibiotika, aspirin, kjemoterapi narkotika cisplatin, den sedative fenobarbital, anti-konvulsiv fenytoin, den antipsykotiske klorpromazin og diuretika (inkludert furosemid.)

Andre årsaker

Vertigo kan være forårsaket av multippel sklerose, kraniebrudd, hodeskader, kramper, økt trykk i hjernen eller overdrevent alkoholforbruk.