Digidexo.com

Hvordan kalibrere en One Touch Ultra Mini

Hvordan kalibrere en One Touch Ultra Mini


OneTouch Ultra Mini er en liten, kompakt måte for diabetikere å overvåke blodsukkernivået. Før du bruker OneTouch Ultra Mini første gang, eller når du åpner en ny beholder med teststrimler, må du kalibrere måleren til teststrimler. Kalibrering sikrer at apparatet produserer det mest nøyaktige resultatet mulig. Når det gjelder blodsukkeret, kan en unøyaktig meter resultere i doseringsfeilvurderinger hvis du tar insulin. Kalibrere måleren som nødvendig for å beskytte din egen helse.

Hvordan kalibrere en One Touch Ultra Mini

•  Vask hendene med såpe og varmt vann. Tørke hendene grundig med et rent, tørt håndkle. Les koden på siden av hetteglasset som inneholder teststrimler.

Ta en strimmel fra hetteglasset. Sett strimmelen inn i apparatet med innsamling ende som vender bort fra apparatet og de kontaktskinner vendt opp.

Se for kodenummer skal vises på måleren displayet. Hvis nummeret på skjermen ikke stemmer overens med nummeret på hetteglass eller dette er første gang du har brukt apparatet ved å trykke pil opp eller pil ned på apparatet til nummeret som vises på skjermen stemmer overens med nummeret på din teststrimmel hetteglass.

Sjekk kontrollnummeret som vises hver gang du setter inn en teststrimmel, spesielt når du skifter til en ny beholder med teststrimler. Holde meter riktig kalibrert er avgjørende for nøyaktige målinger.