Digidexo.com

Behandlinger for Adolescent Substance Abuse

Behandlinger for Adolescent Substance Abuse


Adolescent rusmisbruk bidrar til fallende akademikere, fysiske og psykiske helseproblemer, samt sosiale og familiære problemer. Office of Juvenile Justice og ungdomskriminalitet Forebygging rapporterer også en sammenheng mellom tenårings rus og kriminalitet. Ifølge National Institute on Drug Abuse, de vanligste stoffene misbrukt av ungdom er alkohol, tobakk, marihuana og resepter narkotika. Behandlingstilbud for ungdom med rusmiddelproblemer inkluderer en rekke polikliniske, bolig og utendørs eksperimentelle programmer.

Adolescent rusbehandling behov

Avhengig av et ungdommens stoffer valg og beløpet som brukes, kan en avgiftning program være nødvendig før behandlingen begynner. Avrusning gir medisinsk behandling som folk trekke seg fra tung rusmiddelbruk. Rusbehandling krever atferdsterapi for å behandle avhengighet og underliggende psykiske problemer, som depresjon og angst. Behandling bistår ungdom med å lære nye mestringsstrategier, sosiale ferdigheter og følelser reguleringsteknikk. Familieterapi er ofte brukt som en strategi for å bedre familiens fungering og hjelpe til med å forebygge tilbakefall.

Polikliniske tjenester

Polikliniske tjenester inkluderer individuelle, familie og gruppe terapi. Poliklinisk behandling kan også omfatte medisiner administrasjonstjenester med en psykiater om nødvendig. Poliklinisk behandling varierer fra én time per uke av rådgivning til intensive dagen behandlingsprogrammer som gir seks til åtte timer med gruppe og individuell terapi per dag. Dagers behandling programmer pleier å være kortsiktige og tjene som en aggressiv tjeneste for å bidra til endringer. Etter endt dag behandling ungdom overgang til en mindre intensiv poliklinisk behandling program.

Residential Treatment

Residential behandling gir struktur og trygghet for ungdom med betydelige rusproblemer. Tenåringer får behandling mens de bodde på anlegget. Noen bolig alternativene inkluderer en skole på stedet. Bolig behandlingsprogrammer gir en rekke individ-, gruppe- og familiebehandling. Ungdom lære å etablere sunne relasjoner, finne positive sosiale aktiviteter og utvikle mestringsstrategier for å håndtere følelser. De også lære ferdigheter for å opprettholde sin nøkternhet når de kommer hjem.

Wilderness Therapy

Ulike villmark behandlingsmuligheter gir en mindre tradisjonell tilnærming til ungdom rusbehandling. Ifølge Vurdering av behandlingsresultater i Outdoor Behavioral Healthcare, viser villmarksterapi effektive resultater i å redusere atferdsmessige og følelsesmessige symptomer. Ungdom får individuell og gruppe terapi, mens delta i friluftsaktiviteter, som fotturer og camping. De lærer å kjenne sine styrker og svakheter, samtidig bygge tillit og lære konfliktløsning ferdigheter. Fjerning fra peer grupper og uttak fra teknologi gir de unge til å fokusere på healing.