Digidexo.com

Hvordan behandle hyperglykemi i villmarken

Hyperglykemi er et diabetisk nødsituasjon når diabetikere har for mye sukker i blodet. En diabetiker kan vanligvis fortelle deg om han eller hun er i ferd med å oppleve dette.

Hvordan behandle hyperglykemi i villmarken

•  Vurdere for hyperglykemi ved å se etter følgende tegn og symptomer: tørste, manglende appetitt, hyppig vannlating, kvalme, oppkast, fruktig lukt på pusten, rød og tørr hud.

Be diabetiker om han eller hun har spist i dag og tatt insulin. Hvis personen har spist, men ikke tatt insulin, mistenkte hyperglykemi.

Administrer væske hvis personen er ved bevissthet og i stand til å holde en kopp.

Sørg for støttebehandling hvis personen mister bevisstheten, overvåking luftveier, vitale og behandling for sjokk (Se "Hvordan Åpne Airway", "How to Measure Vital Signs" og "hvordan å behandle for Shock").

Evakuer straks til et sykehus hvor en lege kan vurdere type og mengde insulin trengs.

Hint

  • Skal ikke gis væske hvis pasienten er bevisstløs.
  • Denne informasjonen er ikke ment som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling.