Digidexo.com

Co to jest fosfataza alkaliczna?

Fosfatazy alkalicznej jest enzymem obecnym we wszystkich tkankach, przy czym najwyższe stężenie stwierdzono w rosnące kości i żółci, dwie części organu odpowiedzialnego za produkcję enzymu. Alkalicznej fosfatazy jest istotne w wielu różnych funkcjach biologicznych oraz jej zdolność do diagnozowania chorób i stanów.

Struktura

Podobnie jak wiele innych enzymów fosfatazy alkalicznej jest glikoproteiną. Struktura fosfatazy alkalicznej jest różna w zależności od tego, gdzie ten konkretny enzym pochodzi. Alkalicznej fosfatazy z kości wygląda inaczej fosfatazy alkalicznej z wątroby. Te różne struktury są nazywane izoenzymy.

Na ogół, fosfataza alkaliczna jest dimerem zawierającym prawie identycznych podjednostek z których każdy ma dwie cząsteczki cynku. Jedna cząsteczka cynku są mocno związane, zapewniając stabilność konstrukcji oraz drugi jest luźno związany, co stanowi o aktywności katalitycznej.

Funkcja

Alkalicznej fosfatazy jest enzymem, który jest odpowiedzialny za usuwanie grupy fosforanowe z różnych cząsteczek, takich jak alkaloidy, nukleotydów i białek. Chociaż funkcja fosfatazy alkalicznej jest szeroko badane i stosowane szeroko w laboratoriach wielkość biologicznego znaczenia pozostaje nieco w tajemnicy i przedmiotu.

Alkalicznej fosfatazy odgrywają rolę w zwapnieniu chrząstki i kości. Fosfataza alkaliczna katalizuje hydrolizę estru kwasu fosforowego, powodując przesycenie jonów fosforanowych. Uważa się również, że fosfatazy alkalicznej odgrywa również rolę w resorpcji kości przez usunięcie warstwy fosforanu, która jest obecna na powierzchni kości.

Alkalicznej fosfatazy odgrywają również rolę w syntezie białek w komórkach. Jest również rolę w syntezie DNA jak to jest zdolne do hydrolizy zarówno DNA, jak i RNA.

Testowanie

Jedną z najważniejszych funkcji fosfatazy alkalicznej jest jako wskaźnik choroby. Wysokie poziomy fosfatazy zasadowej we krwi może wskazywać chorób kości, wątroby, układu żółciowego lub nowotworów. Anormalnie niskie poziomy są charakterystyczne dla choroby genetyczne znane jako hipofosfatazji, co może prowadzić do deformacji kości, a nawet doprowadzić do śmierci, jeśli nie jest leczona.

Dlaczego warto wykonać test fosfatazy alkaliczne?

Wykonywanie pomocy w badaniu fosfatazy zasadowej w diagnostyce chorób / następujących warunkach: choroby wątroby, żółtaczka, niedobór witaminy D, choroby kości, choroby przytarczyc, ból żołądka i przewlekłe mylogenous białaczki.

Test fosfatazy zasadowej jest również wykorzystywany przez lekarzy w celu monitorowania wpływu leków na receptę na czynność wątroby. Wiele leków, w tym leków przeciwdepresyjnych, pigułek antykoncepcyjnych, antybiotyków i leków przeciwzapalnych aby wymienić tylko kilka, są rozkładane w wątrobie, tym samym wpływając na funkcje wątroby. Monitorowanie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, pomaga lekarzom określić poziom dawkowania i może pomóc uniknąć komplikacji, które mogą wyniknąć z ciągłego recepty narkotyków.

Aktywatory i inhibitory

Fosfatazy alkalicznej ma kilka aktywatorów, które są cząsteczkami, które umieścić go do pracy. Jony metali dwuwartościowych, w tym Mg2 +, Co2 + i Mn2 +, oraz aminoalkohole wszystkie mogą wiązać się z miejscem aktywnym samym skrzydłem rozpoczęciem reakcji z wykorzystaniem fosfatazy alkalicznej. Istnieje również stany, które hamują fosfatazy alkalicznej zdolność do pracy. Obejmują one obecności obojętnego lub kwasowego pH, środki chelatujące jonów metali wymienionych powyżej, fosforanów nieorganicznych, mocznika i wysokimi poziomami Zn2 +.